Kod nastupanja smrtnog slučaja odmah telefonski kontaktirajte pogrebnu službu, koja će Vam dati detaljna uputstva za Vaše dalje postupanje.

U tu svrhu su Vam, 24 sata dnevno, na raspolaganju naš telefon: ++387 (063) 041 - 474