Radna jedinica Pogrebne usluge je osnovna radna jedinica JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko i njena djelatnost se tretira kao djelatnost od posebnog društvenog interesa.
Njen posao je, od samog početka, zasnovan na osnovnim principima i načelima obavljanja pogrebne djelatnosti, tj. načelu humanosti i pijeteta prema umrlim, uz poštovanje vjerskih i tradicijskih običaja.
 
Ova radna jedinica je zavidno opremljena svim pripadajućim sadržajima u koje se, u prvom redu, ubrajaju zgrada mrtvačnice koja raspolaže rashladnim komorama, tri obdukcione sale, posebnim odjelom za patologiju i sudsku medicinu, te voznim parkom sa više specijalizovanih pogrebnih vozila.

Ova radna jedinica pruža sljedeće usluge:

- kompletno opremanje umrlih, zavisno od konfesije i želje porodice umrlog;
- organizovanje sahrana, kako na Gradskom groblju u Visokom, tako i na svim ostalim grobljima u      Bosni i Hercegovini;
- preuzimanje i smještaj umrlih u mrtvačnicu;
- prodaja pogrebne opreme;
- organizovanje cestovnog i avioprevoza umrlih unutar i van Bosne i Hercegovine;
- obdukcije i spoljašne preglede umrlih za potrebe patologije i sudske medicine;
- ekshumacije pojedinačnih i masovnih grobnica, sa organizovanjem opremanja i ponovnog ukopa      ekshumiranih;
- ostale usluge iz ovog domena.
 
U okviru ove radne jedinice djeluje i tzv. "pauk-služba" koja, po nalogu nadležnih organa, uklanjanje nepropisno parkirana vozila.

Osim savremene i specijalizovane opreme za obavljanje pogrebne djelatnosti, JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko je izvršila veoma veliki napor u stručnom osposobljavanju svojih kadrova, a za što je dobila više javnih priznanja od strane pojedinaca i mjerodavnih institucija.
Putem ove radne jedinice se pruža mogućnost učlanjenja u UG "Gradsko pokopno društvo" Visoko, te se na taj način građanima omogućava niz pogodnosti i pojednostavljenja procedure u slučaju smri, kao i davanje usluge besplatnog ukopa za sve članove "Gradskog pokopnog društva".

Na nas se možete osloniti u najtežim trenucima!